Privacy Policy

Tenback Projecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tenback Projecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tenback Projecten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy Tenback Projecten, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Klantgegevens | Leveranciersgegevens

 • Doel: Klantcontact en facturatie
 • Gegevens: Bedrijfsnaam | Factuuradres | KvK-nummer |
  BTW-nummer | Naam contactpersoon | Telefoonnummers |
  E-mailadres
 • Bewaartermijn: Tot maximaal 7 jaar na laatste opdracht
 • Opslaglocatie: CRM-systeem

Uitvoering opdrachten

 • Doel: Informatie benodigd om het vervoer of de dienst uit te voeren
 • Gegevens: NAW-gegevens ophaal- en/of afleveradressen | Contactgegevens | Opdracht informatie
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Opslaglocatie: Vrachtbrieven | CRM-systeem | Mailbox

Cameratoezicht

 • Doel: Beveiliging van gebouw en terrein
 • Gegevens: Live beelden, en zodra de camera’s beweging detecteren worden de beelden opgeslagen
 • Bewaartermijn: maximaal 4 weken. Bij een incident, zoals bijv. diefstal, dan bewaart Tenback Projecten de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Opslaglocatie: Server Tenback Projecten

Sollicitatiegegevens

 • Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing teruggezonden of vernietigd.
 • Tenback Projecten kan de sollicitant toestemming vragen de gegevens gedurende een jaar te bewaren. Na een jaar kan Tenback Projecten de sollicitant benaderen voor het actualiseren van die gegevens c.q. het verlengen van de toestemming.
 • Sollicitanten dienen zich bewust te zijn van de impact van het aanbieden van persoonlijke gegevens op/via internet.
 • Sollicitanten blijven zelfverantwoordelijk voor het verwijderen van gegevens van internet.

Website

 • SSL: De website van Tenback Projecten (https://www.tenbackprojecten.nl) is beveiligd middels SSL.
 • Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies welke de website van Tenback Projecten genereert, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren. Deze informatie wordt op geen enkele wijze gedeeld met derden.
 • Social media: Tenback Projecten monitort haar social-media kanalen. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden.
 • Bezoekersgegevens: Op de website van Tenback Projecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren.
 • Links: Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Tenback Projecten geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 • Statistieken: Tenback Projecten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Tenback Projecten kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u hier. Aanvullende informatie over de Terms Of Service van Google Analytics vindt u hier.

Datalek

Bij een eventueel data lek, zullen de betrokkenen en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal Tenback Projecten daarvan een registratie bijhouden.

Tenback Projecten zal op termijn naast deze regels nog een apart protocol ontwikkelen hoe men dient om te gaan met een data lek. Dit met name voor de personeelsleden die omgaan met de persoonsgegevens van het bedrijf.