Anderhalve-meter-economie

De ‘intelligente’ lockdown waar we in Nederland mee te maken hebben heeft onze maatschappij veranderd.

Per sector zal dit specifieke gevolgen en aanpassingen behoeven ten opzichte van de situatie waarin we oorspronkelijk werkten, boodschappen deden of naar het theater gingen.

In onze werkomgeving zullen hierdoor aanpassingen gedaan moeten worden. Denk hierbij aan routing en inrichting, maar ook de wijze van werken. Videobesprekingen worden vaker toegepast, persoonlijke besprekingen vinden plaats in kleinere groepen en de kantoortuin is in de huidige vorm niet meer efficiënt te gebruiken.
Kortom: hoe kunnen we de beschikbare ruimte veilig maken en zo efficiënt mogelijk aanpassen aan de anderhalve-meter-economie? Hebben we nu alle antwoorden?… Zeker niet maar nu is wel het moment om voorbereidingen te treffen om daarna tot uitvoering te kunnen overgaan.

Zoals je van ons als organisatie gewend bent houden we van anticiperen, of anders gezegd: actie in plaats van reactie.

Laten we dus nu in actie komen!

Door gezamenlijk:

  • te inventariseren;
  • een plan van aanpak te maken;
  • tot uitvoering over te gaan.

Zo kunnen we u en uw collega’s weer een veilige, verantwoorde en efficiënte werkomgeving bieden. En met nieuwe positieve energie aan een betere toekomst werken. Interesse in onze aanpak? Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een videobespreking of een fysieke inventarisatie op locatie.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!